Proiect 1

Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Nume proiect:„Creșterea competitivității la SC Nolimits Technologies SRL prin implementarea unor aplicații B2B și B2C” - Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Obiectivul proiectului este creşterea competitivității companiei prin implementarea unor sisteme B2B și B2C performante.

Anunţ de presă:
Lansare proiect NoLimits
Finalizare proiect NoLimits

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro